PROBLEMOMRÅDER

SKULDERSkulderen er kroppens mest bevegelige ledd. En god skulder er avhengig av et funksjonelt samspill mellom en rekke strukturer; kraveben, skulderledd, skulderblad, ryggrad og tilhørende muskulatur.


Les mer om…
Impingement / inneklemming

Inneklemming eller «impingement» i skulderen er svært vanlig og betegner tilstanden hvor man får smerter i skulderen når man løfter armen over hodet. Impingement er egentlig en samlebetegnelse som dekker over flere potensielle årsaksmekanismer til hva som kan se ut som samme type skuldersmerte:

  • Irritasjon av slimpose
  • Irritasjon av seneapparatet i skulderen
  • Dårlig mekanikk i skulder/skulderbue
  • Referert smerte fra nakke og omkringliggende strukturer
  • Slitasjeskader i skulderen (inkl. degenerasjon av seneapparat)

Trening gir ofte like gode resultater som operasjon

Det er ikke alltid man kan si én bestemt årsak til hvorfor smertene kommer, men det vi vet er at de aller fleste blir bedre med strukturert behandling og trening. Mange ønsker operasjon for skuldersmerter, men Dagens Medisin var i 2013 ute og advarte mot at svært mange operasjoner er unødvendige.

Siden 1993 har forskningen konsekvent vist at man kan få like gode resultater av veiledet trening som ved operasjon når man har impingementproblematikk.

REFERANSER

Brox, J.I. et al. BMJ, 1993.
Ketola, S. et al. J Bone Joint Surg Br., 2009.
Dorrestijn, O. et al. J Shoulder Elbow Surg, 2009.
Saltychev, M. et al. Disabil Rehabil, 2014.

Uspesifikke skuldersmerter

På grunn av skulderens kompleksitet er det ofte vanskelig å finne én spesifikk årsak. I mange tilfeller er det snakk om en sammensatt problematikk hvor mange ledd, muskler og bevegelser er involvert. Kiropraktoren vil undersøke både nakke, midtrygg, muskulatur, nervesystem og selvfølgelig også skulderen spesifikt for å vurdere din plage. I langt de fleste tilfellene vil du kunne få god hjelp gjennom rådgivning, veiledet trening og behandling.

Akutte skulderskader

Akutte skulderskader er typisk forbundet med fall eller kontaktidretter. I noen kontaktsporter (for eksempel ishockey, rugby, fotball og lignende) er forekomsten av skulderskader helt opp mot 20%.

 Kiropraktoren kan undersøke og diagnostisere skuldersmerter

Hos barn og yngre er det kravebensbruddene som dominerer. Hos unge voksne er det ofte skulderluksasjoner (skulder ut av ledd) og problemer med akromioklavikularleddet (AC-leddet). AC-leddet er leddet mellom den ytterste delen av skulderbladet og kravebenet. Hos godt voksne er det ofte avrivninger eller slitasje av seneapparatet i skulderen. Hos eldre er det bruddskader som er vanligst, og spesielt eldre kvinner som lider av benskjørhet (osteoporose) er utsatt ved fall på armen.

Frossen skulder

Dette er en skade som oppstår i skulderleddets leddkapsel som får kapselen til å trekke seg sammen over tid.  Frossen skulder kalles også adhesjons kapsulitt. Dette oppstår gjerne som en spontan reaksjon hos pasienter som har hatt skulderplager tidligere eller etter skader som brudd i overarm eller håndledd. Tilstanden er svært smertefull den første tiden samtidig som skulderleddet tilstivnes og vanskeliggjør løft av armen. Etter hvert avtar smertene, men skulderleddet er fortsatt stivt i mange måneder. De fleste blir bra etter hvert og får bevegeligheten tilbake i løpet av 1-2 år. Det er i all hovedsak en klinisk diagnose, det vil si diagnosen stilles på kontoret uten at det er behov for billeddiagnostikk (ultralyd, røntgen eller MR).

Det er publisert studier som indikerer at tidlig kortisoninjeksjon intraartikulært (inn i leddet) kan gi god smertelindring. Kiropraktoren kan henvise til dette hvis det er nødvendig.

Hvordan kan du selv FOREBYGGE skuldersmerter?

Z
Unngå/begrens ensartede løft.
Z
Unngå/begrens mye og ensartet jobbing i eller over skulderhøyde
Z
Tren skuldermusklene dine jevnlig
Z
Varier arbeidsstilling på jobb (stå, gå, ta pauser)