PROBLEMOMRÅDER

NAKKE / HODEPINE


Etter korsryggssmerter er vondt i nakken én av de hyppigste årsaken til at folk oppsøker lege og kiropraktor.

LES MER OM…

Nakkesmerter

Nær halvparten av alle pasienter som oppsøker hjelp hos oss har forskjellige nakkeproblemer. Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet.

Nakken er en lang og slank struktur som stadig må stabilisere for store krefter. Dette stiller et særlig krav til god utholdenhet og aktivering av nakkens muskulatur. Disse musklene deltar også i et komplekst samspill med øyebevegelser, pust og skulderbevegelser.

Plager i nakken kan gi seg til kjenne gjennom forskjellige symptomer som eksempelvis plutselig stivhet, smerter i øvre/nedre nakke eller skulderparti, smerter eller prikking i armer og/eller hender, hodepine, svimmelhet eller en følelse av ustøhet. Siden også andre typer skade eller sykdom kan forårsake flere av disse symptomene er det lurt å få utredet årsaken til dine plager. Kiropraktoren hjelper deg med dette og henviser til diagnostiske undersøkelser og spesialisthelsetjenesten der det er behov for dette.

På grunnen av nakkens mange oppgaver og tilknytning til andre kroppsdeler er det mange potensielt underliggende årsaker til nakkesmerter. Dette kan være en akutt skade, inaktivitet, statiske arbeidsstillinger, gjentagende arbeid, stress, synsproblematikk, dårlig stabilitet i skulder og skulderbue eller redusert styrke og utholdenhet i nakkemuskulaturen. Vi kan grovt dele nakkesmerter inn i kategoriene akutte nakkesmerter (”låsninger” i nakken/ kink), langvarige/ kroniske nakkesmerter, nakkesmerter med hodepine, anspent nakkemuskulatur (”kontornakke”) og prolaps i nakken med utstrålende smerter til armer og hender.

I tillegg til å behandle smerten er kiropraktorens oppgave å hjelpe deg avdekke hvilke slike faktorer som eventuelt spiller inn i dine plager. Dette er viktig for å skape en varig forbedring og for å veilede videre. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering.
De fleste nakkesmertepasienter har god nytte av kiropraktorbehandling også pasienter med utstrålende smerter til armen. Ved langvarige plager er et tverrfaglig samarbeid nyttig. Vi har spesielt god erfaring med å kombinere kiropraktikk, øvelser og fysioterapi ved langvarige nakkeplager.

Hodepine

GENERELT OM HODEPINE

Hodepine er en av våre vanligste plager, og har mange og sammensatte årsaker. Mange pasienter oppsøker kiropraktoren for å finne årsaken til smertene og finne frem til riktig behandling. Selv om hodepine sjelden skyldes underliggende alvorlig sykdom skal kraftig, akutt og langvarig hodepine alltid tas på alvor.

De vanligste hodepinene vi ser er nakkebetinget hodepine, migrene og spenningshodepine.

NAKKEBETINGET HODEPINE

Kalles også for cervikogen hodepine. Smertene sitter som regel på den ene siden av hodet. Skyldes ofte funksjonsforstyrrelser i nakkeleddene og omkringliggende muskulatur. Dette medfører uhensiktsmessig bevegelsesmønstre som igjen vedlikeholder smerten.

Beskrives ofte som moderat til kraftig i intensitet. Episodene er av varierende varighet og hodepinen beskrives ofte som ikke-pulserende, og ikke-skjærende i kvalitet, i motsetning til migrenen.

MIGRENE

Migrene skiller seg klart fra andre typer hodepine og kan inndeles i klassisk og vanlig migrene. Klassisk migrene har karakteristiske forvarsler før smertene inntreffer som kalles for aura, mens ved vanlig migrene er det ingen aura. Det er viktig å ikke glemme at migrenepasienten også kan ha andre typer hodepine i tillegg til migrenen.

Årsaken og de underliggende mekanismene til migrene er komplekse og ikke fullstendig kartlagt. Anfallene skyldes biokjemiske reaksjoner i den delen av nervesystemet som regulerer blodsirkulasjonen til hjernen.

Typisk for migrene er

 • Anfall som varer i mellom 4 og 72 timer
 • Typisk ensidig hodepine som kan skifte side fra gang til gang
 • Hodepinen beskrives ofte som pulserende
 • Moderat til kraftig intensitet
 • Forverring ved fysisk aktivitet
 • Ved anfall oppleves ofte overfølsomhet mot lyd/lys og/eller kvalme og oppkast

 

SPENNINGSHODEPINE

Også kalt stresshodepine

 • Smertene kan gå til begge sider av hodet
 • Begynner ofte som muskelsmerter i nakke og skuldre, som sprer seg til bakhodet og frem mot pannen, føles ofte som et stramt bånd
 • Vanligvis uten kvalme eller forvarsel
 • Ofte stressrelatert

 

DETTE KAN EN KIROPRAKTOR GJØRE

Kiropraktorbehandling har vist seg å kunne redusere både anfallshyppighet og -intensitet hos personer med migrene. Det er derfor fornuftig for alle migrenepasienter å få undersøkt og behandlet alle migreneutløsende faktorer i muskelskjelettsystemet.

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og – teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

 • Spesifikk leddbehandling – manipulasjon eller mobilisering
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • velser, råd og veiledning
Svimmelhet

Svimmelhet er en av våre vanligste helseplager og er et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Dette kan det være mange årsaker til.

Balansesystemet består av flere sentre i hjernen som mottar og bearbeider sanseinformasjon fra syn, balanseorganene i det indre øret og bevegelsesapparatet. Svimmelhet oppstår når hjernen vår oppfatter informasjonen den får om kroppens posisjon fra de ulike sansene våre som motstridende.

ÅRSAKER TIL SVIMMELHET

Balansen din er avhengig av sanseinformasjon fra øyne, balanseorganer og kroppens muskler og ledd. Svimmelhet kan derfor være et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker. De fleste årsakene til svimmelhet er heldigvis ufarlige. Dersom svimmelheten din ledsages av symptomer som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør du kontakte lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander.

KRYSTALLSYKE

Balanseorganene gir opphav til krystallsyke. Disse sitter i det indre øret og kalles for labyrinten. Fra labyrinten går balansenerven inn til hjernestammen.

De vanligste problemene med de spesifikke balanseorganene her er krystallsyke (Godartet stillingssvimmelhet eller BPPV).

Denne tilstanden oppstår idet små kalkkrystaller som naturlig hører til i balansesystemet like utenfor labyrinten kan forville seg inn i labyrintens bueganger som skaper «falske» signaler om at det går rundt. Dette oppstår ofte akutt og gir kraftige svimmelhetsanfall når en skifter stilling, spesielt idet man legger seg ned eller setter seg opp fra liggende stilling, eller dersom man snur på hodet i liggende. Denne svimmelheten kan ofte behandles enkelt, trygt og effektivt med Epley’s manøver som kiropraktorene ved Hønefoss Kiropraktikk og Rehabilitering behersker.

BETENNELSE PÅ BALANSENERVEN  (Vestibularisnevritt)

Betennelse på balansenerven (Vestibularisnevritt) kan komme i forbindelse med virusinfeksjon fra for eksempel hals, bihule eller øre. Symptomene her kan være mer konstante og ikke så avhengige av hode- eller kroppsstilling. En betennelse på balansenerven vil oftest forsvinne av seg selv etter 3-6 uker. I svært få tilfeller vil disse symptomene være plagsomme over lengre perioder.

NAKKENS ROLLE I SVIMMELHETSPLAGER

Nakken er programmert til automatisk å la hodet følge sanseinntrykk fra syn og hørsel. Ser vi noe som beveger seg i synsfeltet eller hører en lyd bak oss, vil vi automatisk snu hodet for å orientere oss. Nakken er også programmert slik at vi automatisk vender hodet i kroppens bevegelsesretning.

Balansesentrene får også hele tiden viktig informasjon fra leddene øverst i nakken, som inneholder svært mange ”bevegelsessensorer”, om hodets stilling i forhold til kroppen. Balansesystemet er helt avhengig av korrekt informasjon fra muskler og ledd øverst i nakken. Lett til moderat svimmelhet kan ofte skyldes leddrestriksjoner og muskelspenninger øverst i nakken som fører til at signalene fra sanseorganene i nakken ikke stemmer overens med øvrige balanseorganer.

Andre årsaker til svimmelhet:

 • Stress, uro og angsttilstander
 • Bivirkninger av medikamenter
 • Sykdommer i sentralnervesystemet
 • Sirkulasjonsproblemer
 • Høy alder

 KIROPRAKTIKK OG SVIMMELHET

Først må kiropraktoren finne ut hvilken type svimmelhet du har.
En grundig undersøkelse av nakkens funksjon er nyttig for de fleste pasienter med svimmelhet da hele, eller deler av, årsaken til problemet kan ligge der. Kiropraktoren vil da kunne gi deg effektiv og trygg behandling for å gjenopprette normal funksjon i de deler av nerve-muskel-skjelettsystemet som forstyrrer balanseapparatet. Feilfunksjoner i nakken vil også kunne forsterke andre svimmelhetstilstander slik at behandling av disse kan være en viktig del av et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg ved svimmelhet.

BALANSETRENING

Det beste rådet for å forebygge balanseproblemer er aktivitet som stimulerer balanseapparatet. På samme måte som muskulatur, skjelett og ledd er avhengig av aktivitet og trening må balanseapparatet holdes i aktivitet. Hvis enkelte deler av balanseapparatet er skadet kan andre deler av systemet effektivt trenes opp for å kompensere for dette. Treningen ved svimmelhet har som hensikt å utfordre balansesystemet slik at man får bedret balansefunksjonen. Mange skader og fall i eldre år skyldes dessverre svimmelhet, og kunne vært unngått. Treningen må tilpasses graden av plager.

Hvordan kan du selv FOREBYGGE nakkesmerter?

Z
Unngå ensidig bevegelse og langvarige, ugunstige stillinger i nakken.
Z
Har du stillesittende arbeid så ta hyppige korte pauser, gjerne en liten spasertur og varier arbeidsstillingen din så ofte du kan.
Z
Hold deg i god fysisk form.
Z
Gjør enkle nakkeøvelser. Kiropraktoren kan veilede deg.